С. Сано, Л. Бокерия и Д. Какс в музее кардиохирургии

С. Сано, Л. Бокерия и Д. Какс в музее кардиохирургии